Autor

Josip Aničić, profValja nešto reći i o sebi;

Za sada samo:

Ime: Josip

Prezime: Aničić

E – mail: josipanicic@yahoo.com

Web site: www.vjeronauk.tk

Ovaj web je: http://anicic.korisnik.com// 

Zanimanje: vjeroučitelj u o.š. od ovg

Zvanje: dipl.teolog

Slobodno vrijeme: izrađujem web stranice u CMS – ima. Kao što su: mambo, nuke, postnuke,…te blogove…