BLOG – djeca mole i rade…

Blog – dječjih radova i molitava u O. Školi (ama)

  • učenici sami pišu
  • učenici sami objavljuju
  • učenici mole
  • učenici razgovaraju
  • čekaju Vas…

LINK je: http://public.carnet.hr/~joanicic/moj_blog/

Josip Aničić