Što je vrijeme ?

Vrijeme je razmak između jutra i večeri, razmak između kolijevke i groba. Vrijeme je ono prolazno u ljudi i stvari: isluženi kaput, dotrajale cipele, sijeda kosa, bolesni zglobovi, bore na licu.

Što je vrijeme? Vrijeme je prostor da u njemu živiš i uživaš; prostor za izlazak sunca; za pticu koja rano ujutro pjeva; za cvijet koji cvate samo jedan dan; za dijete koje ti se osmjehne; za dobru riječ koju ti netko kaže.

Što je vrijeme? Uživati u tišini kad su radio i televizor ugašeni; osjećati Božju blizinu i toplo srce u zraku koji dišeš, u tvome srcu koje kuca, u tisuću stvari koje su ti dane besplatno, a da nisi za njih molio niti si ih zaslužio.

- Vrijeme: uživati trenutak,
onaj jedinstveni Sada,
koji radosno i zahvalno grlimo.

Djeca nemaju predodžbe o vremenu. Ona žive u sada, njima jučer i sutra ne znače ništa. No, dječje godine prolaze. Dolazi dan kad možemo čitati sat i započinjemo misliti na sutra. Ali to je još kao jutro bez večeri. Budućnost se čini beskrajnom.

Zatim, prije ili kasnije, dolazi zatim otrežnjenje. Kad nas ukućani zauvijek napuste, opažamo kako je čovjekov život kratak. Između vječnosti prije tvoga rođenja i vječnosti nakon tvoje smrti prisutan si samo jedan trenutak na ovom malom planetu.

Gledamo li samo izvanjsku stranu čovjeka, pojedinac je nešto što brzo prolazi. Ali čovjek je više od komadića materije. Čovjek je duh, a duh nije vezan uz vrijeme. Čovjek je u svome tijelu duh, egzistira u sebi i izmiče vremenu. Život duha ne svršava smrću. Ljudski život se preobražava i dovodi do puna procvata, iako si sada o tome još ne možemo stvoriti nikakvu predodžbu.

- Što više osjećamo skori svršetak,
to više u sebi osjećamo vječnost.
Nema mira u svijetu,
ako nema mira
u tvome i mome srcu.

(Phil Bosmans)
[ad][ad]

Tags: , ,

Leave a Reply